• Dolar 6.06
    Euro 6.78
  • Altın 250.75
    Bist 86933
  • 18° Ankara

BABA KAYA'YA SON GÖREV

CHP "MİLLETİN DEĞİL SİYASİLERİN DEDİĞİ OLMUŞTUR"

TRAKTÖR ŞARAMPOLE UÇTU

MÜFTÜLÜKTEN GENÇLERE İFTAR

ÇOCUKLAR İÇİN TOPLANDILAR

ANKESOB TOPLANDI

Güncel

Güncel Haberleri

1575 ADA VE ÇEVRESİNE BÜYÜKŞEHİR'DEN “EVET”

07.12.2018 10:06
1575 ADA VE ÇEVRESİNE BÜYÜKŞEHİR'DEN “EVET”

 

Polatlı Belediye Meclisinin 2018/155 gün/sayılı kararı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planının “onayı” na ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

 

 

Polatlı İlçesi Gazi Mahallesi 1575 ada ve çevresi 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 18.10.2018 gün ve 567 sayılı raporu Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.11.2018 tarihli toplantısında okundu.

 

Konu üzerinde yapılan görüşmelerden sonra; Polatlı Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğünün 19.07.2018 gün ve E.6164 sayılı yazısı ile Polatlı Belediye Meclisinin 04.05.2018 gün ve 155 sayılı kararı ile uygun görülen "Polatlı İlçesi, Gazi Mahallesi (Şehitlik) 1575 ada ve Çevresi" ne ilişkin sunulan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 14.maddesi gereği İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına sunulduğu,

 

-İmar Planı önerisinin; 10000 m2 yüzölçümlü Gazi Mahallesi (Şehitlik) 1575 ada 1,2,3,4,5,6,7,8 ve 14 nolu parseller ile imar adası arasındaki yolu kapsadığı,

 

-Gazi Mahallesi (Şehitlik) 1575 ada ve çevresini kapsayan 1/5000 ölçekli nazım imar ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planının Polatlı Belediye Meclisinin 02.12.2013 tarih ve 184 sayılı kararı ile onaylandığı, Konut kullanımına ayrılan taşınmazların yapılaşma koşullarının, Ayrık nizam 2 kat, TAKS:0,35, KAKS:0.70 olduğu,

 

-Polatlı Belediye Meclisinin 03.03.2016 tarih ve 84 sayılı kararı ile, Gazi Mahallesi (Şehitlik) 1574 ve 1575 adaları kapsayan alanda 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin uygun görüldüğü ve Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.06.2016 gün ve 1062 sayılı kararı ile söz konusu plan teklifi ile yapılaşma koşullarının korunacağı belirtilmiş ise de parsellerin kotlandırılması esnasında muadil inşaat alanının attığı gerekçesi ile Başkanlığımıza iade edildiği,

 

-Bunun üzerine Polatlı Belediye Meclisince 11.07.2016 tarih ve 210 sayılı karar ile Belediye Meclisimiz kararı doğrultusunda parsellerin kotlandırılması esnasında muadil inşaat alanının attığı gerekçesi ile plan tadilatı teklifinin reddedilerek iade edildiği, İlçe Belediyesi ret kararının Büyükşehir Belediye Meclisinin 24.11.2016 gün ve 2300 sayılı kararı ile “ret kararının” onaylı şeklinde karara bağlandığı,

 

-Polatlı Belediye Meclisinin 2016/84 gün/sayılı uygun görüşüne ilişkin, Belediye Meclisimizin 2016/1062 sayılı kararı ile bu karara uygun olarak alınan Polatlı Belediye Meclisinin 2016/210 sayılı kararına ilişkin adı geçen plan değişikliği kapsamında kalan Gazi Mahallesi (Şehitlik) 1574 ada 4 parsel maliki tarafından Ankara 13.İdare Mahkemesine 2017/432 sayı ile açılan davada Mahkemenin 10.01.2018 tarih ve E:2017/432 sayı ile Yürütmeyi durdurma kararı verildiği, bunun üzerine davacı avukatınca mahkeme kararı gereğinin yerine getirilmesine yönelik verilen dilekçe Hukuk Müşavirliğimiz tarafından gereği için Başkanlığımıza iletildiği, söz konusu karar ve dilekçenin Başkanlığımız 2018/15356 sayılı yazısı ile Polatlı Belediyesine iletildiği,

 

 

 

 

POLATLI BELEDİYE MECLİSİNİN 04.05.2018 GÜN VE 155 SAYILI KARARI İLE;

 

-Polatlı Belediye Meclisinin 02.12.2013 tarih ve 184 sayılı kararı ile onaylı imar planındaki kullanım kararlarının (Konut ve Park alanı kullanımları), ada formlarının ve yapılaşma koşullarının (Ayrık nizam 2 kat TAKS:0,35, KAKS:0,70) önerildiği,

 

Plan teklifinde, "1- Planda belirtilmeyen hususlarda 3194 sayılı İmar Kanunu, yönetmelik ile onanlı imar planı plan hükümleri geçerlidir." şeklinde bir adet plan notu önerildiği,

 

-Polatlı Belediye Meclisinin 02.12.2013 gün 184 sayılı kararı ile onaylı planın gerek Belediyemiz Meclisinin 08.06.2016 gün ve 1062 sayılı kararı gerekse 24.11.2016 gün ve 2300 sayılı kararı ile değiştirilmediği, bu nedenle Polatlı Belediye Meclisinin 02.12.2013 tarih ve 184 sayılı kararı ile onaylı imar planının halen yürürlükte olduğu, yürürlükteki planın tüm kararları korunarak "Plan Değişikliği" olarak yeniden sunulmasının gereğinin anlaşılamadığı,

 

-Ayrıca bilirkişi raporu esas alınarak verilen Mahkeme kararında, bilirkişi heyetinin, dava konusu olmamasına rağmen yürürlükteki (PBM2013/184) planı teknik yönden kusurlu bulduğu, İlçe Belediye Meclisince de, Bilirkişilerce teknik yönden kusurlu bulunan yürürlükteki plan kararlarının korunması yönünde yeniden karar alındığı, oysa uygulanabilirliği rahatlatmak amacıyla varsa teknik kusurların giderilmesi gerektiği,

 

-Yazıda bahsi geçen Mahkeme sürecinin tamamlanmadığı,

 

Hususları tespit edilmiş olup, Polatlı Belediye Meclisinin 2018/155 gün/sayılı kararı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planının “onayı” na ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

HBR-AYSUN YILMAZ BENLİ