• Dolar 6,8627
    Euro 7,774
  • Altın 396.959
    Bist 114809
  • 22° Ankara

CUMHURİYET KADINLARI POLATLI'DA

KIZILAY İHTİYAÇ SAHİPLERİ İÇİN SAHADA

ÇEVRE VE DOĞA POLİSLERİ GELİYOR

KURBAN KESİM ELEMANI KURSU BAŞLIYOR

POLATLI MÜFTÜLÜĞÜ DUYURDU

EMEKLERİ KÜL ETMEYİN!!!

Polatlı

Polatlı Haberleri

İLÇE TARIM BİÇERDÖVER DENETİMİNDE

29.06.2020 09:54
İLÇE TARIM BİÇERDÖVER DENETİMİNDE

2020 Yılı Biçerdöver Kontrol Hizmetlerinin Yürütülmesiyle ilgili Valilik Kararı açıklanmıştı. Dane kaybının en az orana indirilmesi noktasında valilik kararınca dane kaybı yüzde 2’yi geçemeyecek. Bu kapsamda İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerince süne kontrollerinin ardından Biçerdöver kontrolleri başladı.

 

  1. hummalı bir şekilde devam eden hasat dönemi kapsamında dane kaybının en az oranda olması noktasında biçerdöver kontrollerine ağırlık verildi. Polatlı İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerince biçerdöverlerde kontroller başladı.

Biçerdöver kullanımı ve dane kaybına ilişkin geçtiğimiz günlerde Ankara Valiliğince yapılan açıklamada “ Tarla bitkilerinin (buğday, arpa„ yulaf, çavdar, vb.) zamanında, en az dane ve sap kaybı ile tekniğine uygun olarak biçilmesini sağlamak ve bu sayede milli servet kaybını önlemek, biçerdöverlerle yapı lan hasatta meydana gelen dane kayıplar ile dane hasarlarını en alt seviyede tutmak, eğitimsiz ve donanımsız biçerdöver hizmetleri verilmesinin önüne geçerek kamu düzeni ve kamu güveninin korunması amacıyla Ankara ili mülki hudutları dahilinde biçerdöverlerin çalıştırılmaları kullanımları, kontrol hizmetlerinin yürütülmesi ve denetlenmesi ile ilgili usul ve esasları belirlendi.

Madde 1- Bu karar; tarla bitkilerinin (buğday, arpa„ yulaf, çavdar, vb.) zamanında, en az dane ve sap kaybı ile tekniğine uygun olarak biçilmesini sağlamak ve bu sayede milli servet kaybını önlemek, biçerdöverlerle yapı lan hasatta meydana gelen dane kayıplar ile dane hasarlarını en alt seviyede tutmak, eğitimsiz ve donanımsız biçerdöver hizmetleri verilmesinin önüne geçerek kamu düzeni ve kamu güveninin korunması amacıyla Ankara ili mülki hudutları dahilinde biçerdöverlerin çalıştırılmaları kullanımları, kontrol hizmetlerinin yürütülmesi ve denetlenmesi ile ilgili usul ve esasları kapsar. Yasal dayanak

 

Madde 2- "Eğitimsiz ve donanımsız biçerdöver hizmetleri verilmesinin önüne geçilerek kamu düzeni ve kamu güveninin korunması amaçlanan" bu karar, Tarım ve Orman Bakanlığı'nı n "Biçerdöverle Ürün Hasadında Kontrol Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Uygulama Talimatı" ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 4, 32 ve 40. maddelerine dayanılarak hazırlanmıştı r.

Madde 3- Ankara ili mülki hudutları dahilinde 2020 yılı hasat sezonu hububat hasadında, biçerdöver sahipleri ve biçerdöver operatörlerinin aşağıda belirlenen hususlara uymaları zorunludur.

"G sınıfı (Biçerdöver) Sürücü Belgesi" veya "Biçerdöver Operatör Belgesi" bulunmayanlar biçerdöver operatörü olarak çalışamazlar ve biçerdöver sahipleri tarafından çalıştırılamazlar. Biçerdöver operatörleri 2020 yılı için Ankara ili mülki hudutları içerisinde yapılacak hasat sırasında % 2 dane kayıp oranını geçmeyecektir. Biçerdöver sahipleri, biçerdöverlerinde en az bir adet 6 kiloluk yangın söndürme cihazı bulundurmak zorundadırlar. Biçerdöver sahipleri ve biçerdöver operatörleri yetkili kontrollerce talep edilmesi halinde kimliklerini ibraz etmek zorundadırlar.

Madde 4- Biçerdöver kira ücretlerinin belirlenmesinde esas, karşılıklı anlaşma olacaktır. Ekin sahibi veya ekin sahiplerini temsilen muhtarlık, belediye başkanlıkları, ziraat odası başkanlıkları veya çiftçi mallarını koruma başkanlıklarınca, hizmet vericiler olan biçerdöver sahibi veya sahipleri ile hukuki geçerliliği olan sözleşme yapacaklar, biçerdöver hasat ücretleri parsel bazında belirlenebileceği gibi mezra veya köy bazında da belirlenebilecektir, biçerdöver biçim ücretleri yapılacak sözleşmede belirtilecektir.

FAZLA DANE KAYBINI SEBEP OLAN OPERATÖR BİLDİRİLECEK

Ekin sahipleri, hasatta fazla dane kaybına sebep olan biçerdöver operatörlerini en yakın İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildireceklerdir.

Madde 5- 2020 yılı biçerdöverle ürün hasadında tarla kontrolleri, İl ve İlçe Tarı m ve Orman Müdürlükleri tarafından hasat tekniği konusunda eğitimli ve yetki belgesi verilmiş teknik elemanlarca yapılacaktır.

Madde 6- Kontroller sırasında "Yetkili Kontrolör Belgesi" verilmiş kontrolörlerce idari yaptırım karar tutanağı formu doldurulacak ve mülki idare amirinin onayına sunulacaktır. İdari para cezası uygulaması, idari yaptırım karar tutanağı formunun doldurulup mülki idare amirinin onayı alındıktan sonra ilgilinin kendisine veya adresine tebliğ edilmek suretiyle yapılacaktır.

Madde 7- Bu kararın 3. maddesine uymayanlara, davranışları başka bir suç oluşturmuyorsa, 5326 sayı lı Kabahatler Kanunu'nun 32. ve 40. maddelerine uygun olarak eğitimsiz ve donanımsız biçerdöver hizmetleri verilmesinin önüne geçilerek kamu düzeni ve güvenliğinin korunması amacıyla işlem yapılacak, muhalefet edenler veya müşkülat gösterenler hakkında da yetkili kontrolörün talebi halinde ilgili makamlarca kolluk kuvvetlerinin müdahalesi sağlanacaktı r.

392 TL İDARİ PARA CEZASI VAR

 

Madde 8- Bu kararı n 3. maddesinin (a) bendine aykırı davranan biçerdöver sahibi ve biçerdöver kullanıcısı operatörün her birine ayrı ayrı olmak üzere 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32. Maddesi hükmüne uygun olarak idari para cezası uygulanacaktır. Bu idari para cezası, 2020 yılı için 392 (üçyüzdoksaniki ) TL `dir. Biçerdöver operatörü aynı zamanda biçerdöverin sahibi ise ihlal edilen fiil için tek idari para cezası uygulanacaktı r. Bu kararı n 3. maddesinin (b) fıkrasına aykırı davranan biçerdöver kullanıcısı operatöre 5326 sayı l ı Kabahatler Kanunu'nun 32. Maddesi hükmüne uygun olarak idari para cezası uygulanacaktır.

Bu idari para cezası, 2020 yılı için 392 (üçyüzdoksaniki ) tl `dir. Bu kararı n 3. maddesinin (c) fı krasına aykırı davranan biçerdöver sahiplerine 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32. Maddesi hükmüne uygun olarak idari para cezası uygulanacaktır. Bu idari para cezası, 2020 yılı için 392 (üçyüzdoksaniki ) TL. Bu kararı n 3. maddesi (d) fıkrasına aykırı davranan biçerdöver sahipleri ve biçerdöver kullanıcısı operatörlere 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 40. Maddesi hükmüne uygun olarak idari para cezası uygulanacaktı r. Bu idari para cezası, 2020 yılı için 187 (yüzseksenyedi ) Tl’dir.

Madde 9- Bu karar 2020 yılı için geçerli olup, kaymakamlıklar, belediye başkanlıkları, İl Jandarma Komutanlığı, il Emniyet Müdürlüğü, il Tarım ve Orman Müdürlüğü, mahalle muhtarlıkları ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlar uygulamanın yerine getirilmesi ile takibinden görevli ve sorumludurlar.

Madde 10- Bu karar ilçe kaymakamlıkları, belediye başkanlıkları ve muhtarlıklar tarafından umumi vasıtalarla ilan edilerek ilgililere duyurulacaktı r.

HBR AYSUN YILMAZ BENLİ