• Dolar 6,8666
    Euro 7,7569
  • Altın 398.104
    Bist 119393
  • 22° Ankara

BİK MÜDÜRÜ YÜREK AYRINTI'DA

ARDA GEN TEDAVİSİNE BAŞLIYOR

ÇİFTÇİLERE ŞAPKA DAĞITTILAR

ESNAFLARDAN CANSUYU'NA DESTEK

POLATLI'NIN SU KONUSU BUGÜN BÜYÜKŞEHİR MECLİSİNDE

COVİD 19 DENETİMLERİ YAPILACAK

Polatlı

Polatlı Haberleri

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONUNDAN ZAFER MAHALLESİNE ONAY

22.10.2019 10:54
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONUNDAN ZAFER MAHALLESİNE ONAY

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.12.2018 gün ve 2024 sayılı kararıyla onaylanan Polatlı İlçesi Zafer Mahallesi 1/5000 ölçekli nazmı imar planı revizyonuna yapılan itirazlardan 312 adaya ilişkin olanın Ticaret+Konut ve 8 kat olacak şekilde “kabulü”, 366 adaya ilişkin alanın ise Yönetmelik gösterimlerine aykırı olması nedeniyle “reddi” komisyon tarafından oybirliği ile uygun görüldü.Yapılan değerlendirmede talebin mevcut ve üst ölçek imar planı koşullarına ve Milli Eğitim Bakanlığı görüşüne uygun olduğu, Hususları tespit edilmiş olup, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin; “İmar planı ve parselasyon planı süreçleri tamamlandıktan sonra bir yıl içerisinde başlanmadığı takdirde bu değişiklikten önceki eski inşaat emsali geçerli olacaktır” şeklinde plan notu ilave edilmek suretiyle “tadilen onayı” na ilişkin İmar ve Bayındırlık komisyonu raporu oylanarak oybirliği ile kabul edildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Polatlı İlçesi Zafer Mahallesi 1/5000 ölçekli nazım imar plan revizyonuna yapılan ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27.09.2019 gün ve 288 sayılı raporu Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.10.2019 tarihli toplantısında okundu.Konu üzerinde yapılan görüşmelerden sonra; Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.12.2018 gün ve 2024 sayılı kararıyla onaylanan Polatlı İlçesi Zafer Mahallesi 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda 14.01.2019-14.02.2019 tarihleri arasında ilan edilmiş olup 2 adet dilekçe ile itirazda bulunulduğu,

 

Planlama alanının, mülkiyeti şahıs ve kamuya ait olan, Ankara İli, Polatlı İlçesi, Zafer Mahallesinde yer alan yaklaşık 533 hektar alanı kapsadığı, kuzeyde Ankara — Eskişehir karayolu, güneyde hızlı tren hattı, doğuda Askeri alan ve Alsancak Caddesi, batıda ise sanayi alanlarını da içerisine alacak şekilde Iraz Caddesi ile sınırlı olduğu,

 

Askı sürecinde itiraz edilen, Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.12.2018 gün ve 2024 sayılı kararıyla onaylanan Polatlı İlçesi Zafer Mahallesi 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonunda;

 

Toplam mevcut konut alanı ve gelişme konut alanı yüzölçümleri yaklaşık: 209 hektar, yaklaşık Daire Sayısının: 18690 adet, planlama alanı nüfusunun yaklaşık: 56000 kişi olarak önerildiği, mevcut plana göre. Ortalama Konut Büyüklüğü m2 leri artırılarak daire sayısında ve nüfus da artışının önüne geçildiği,

 

Mevcut konut alanındaki ulaşım şemasında da düzenlemeler yapıldığı ve A-3 kat, A-5 kat, A-6 kat, A-8 kat, BL-2 kat, BL-3 kat, BL-5 kat, BL-6 kat, BL-7 kat, BL-8 kat yapılaşma koşulları aynen korunarak bu alanlarda ada bazlı uygulama yapılması halinde E:1.40 Yençok:8 kat, ortalama daire büyüklüğünün (brüt) 140 m2 olarak belirlendiği,

 

Gelişme konut alanlarında ise, yapılaşma koşulları E:1.20 Yençok:10 kat, ortalama daire büyüklüğü (brüt) 150 m2 olarak belirlendiği, Planlama alanının imar uygulaması görmemiş kısımlarında DOP oranının %38.78, diğer donatı oranının ise 3.09 olarak hesaplandığı,

 

Ticaret Alanının yüzölçümünün yaklaşık 5.65 ha., Konut+Ticaret alanının yüzölçümünün yaklaşık 2.55 ha.. Toplu İşyeri alanının yüzölçümünün yaklaşık 24.25 ha, Küçük Sanayi alanının yüzölçümünün yaklaşık 26.50 ha,İmalathane Tesis alanının yüzölçümünün de yaklaşık:8.72 ha. olduğu,

 

Mevcut yapılaşma koşulları da dikkate alınarak, Kentsel Sosyal Teknik Altyapı alanlarının revize edildiği,

 

İKİ ADET İTİRAZ YAPILDI

 

 

Onaylı 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonunun, Başkanlığımız ilan panosunda 14.01.2019-14.02.2019 tarihleri arasında askıya çıkarıldığı, askı sürecinde 2 adet itiraz yapıldığı,

 

1-Ganime BOSTANOĞLU ve diğerlerinin 13.02.2019 gün ve 20447 sayılı dilekçesi ile yapılan itiraz ile, "E:1.00 Yençok:2 Kat yapılaşma koşullu Ticaret Alanı kullanımlı olarak onaylanan Polatlı İlçesi Zafer Mahallesi 312 ada 1 no'lu parselin kullanım kararının Konut+Ticaret Alanı veya Konut Alanı yüksekliğinin (Yençok) ise 8 kat olarak düzenlenmesi talep edildiği,

 

2-Mevlüt ÜSTÜN'ün 28.01.2019 gün ve 11679 evrak no'lu itiraz dilekçesi ile, Polatlı İlçesi Zafer Mahallesi Kentsel Servis Alanı kullanımında olan 366 ada 1 parselin, 2018 yılında yarısına bina yapıp iskan alındığı, parselin kalan diğer yarısına ise 2019 yılında Kentsel Servis Alanı olarak planlaması yapıldığı belirtilerek, 366 ada 1 no'lu parselin Kentsel Servis Alanı olarak kullanım kararının korunması talep edildiği,

 

Başkanlığımızca yapılan değerlendirmede; 1 no'lu itiraza ilişkin olarak, Ticaret Alanının, Konut Alanı veya Konut+Ticaret Alanına dönüştürülmesinin ilave nüfusa neden olacağı, yükseklik ile ilgili talebin ise çevresindeki kullanımların (8 kat) yükseklikleri dikkate alınarak değerlendirilebileceği, 2 no'lu itiraza ilişkin olarak, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinde Kentsel Servis Alanı şeklinde bir kullanım bulunmadığı için talebin değerlendirilemeyeceği, önceki onaylı plandaki Kentsel servis alanı plan notlarındaki kullanımlar ile mevcut Toplu İşyerlerinde yer alan kullanımların benzerlik gösterdiği,

 

Hususları tespit edilmiş olup, Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.12.2018 gün ve 2024 sayılı kararıyla onaylanan Polatlı İlçesi Zafer Mahallesi 1/5000 ölçekli nazmı imar planı revizyonuna yapılan itirazlardan 312 adaya ilişkin olanın Ticaret+Konut ve 8 kat olacak şekilde “kabulü”, 366 adaya ilişkin alanın ise Yönetmelik gösterimlerine aykırı olması nedeniyle “reddi” komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.

 

Yapılan değerlendirmede talebin mevcut ve üst ölçek imar planı koşullarına ve Milli Eğitim Bakanlığı görüşüne uygun olduğu,

 

Hususları tespit edilmiş olup, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin; “İmar planı ve parselasyon planı süreçleri tamamlandıktan sonra bir yıl içerisinde başlanmadığı takdirde bu değişiklikten önceki eski inşaat emsali geçerli olacaktır” şeklinde plan notu ilave edilmek suretiyle “tadilen onayı” na ilişkin İmar ve Bayındırlık komisyonu raporu oylanarak oybirliği ile kabul edildi.

HBR AYSUN YILMAZ BENLİ